Witamy na stronie McSporrans – kancelarii radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych, z oddziałami w Edinburgh.

Witamy na stronie McSporrans, kancelarii zatrudniającej radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych, z oddziałami w Edinburgh. Wielkość i doświadczenie naszego zespołu sprawia, że jesteśmy w stanie działać sprawnie i skutecznie, pomagając klientom w całej Szkocji, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znaleźli. Nasza kancelaria cieszy się szerokim uznaniem i dysponuje jednym z najlepszych w Szkocji zespołów obrońców w sprawach karnych.

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia prawniczego Law Society of Scotland i podlegamy jego regulacjom. Nasza kancelaria została także zatwierdzona przez Szkocką Radę ds. Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board) i zarejestrowana dla celów świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych. 

Z dumą zapewniamy w pełni kompleksową obsługę prawną, począwszy od współpracy z policją    i przygotowań do rozprawy, a skończywszy na reprezentowaniu klientów w sądzie. Posiadamy także zespół wysoko wykwalifikowanych prawników z tytułem solicitor advocate, którzy mogą reprezentować klientów w sądzie koronnym (high court).

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wstępne w celu omówienia sprawy. Nieugięcie bronimy naszych klientów w Edinburgh oraz na pozostałym terenie Szkocji.

Adwokaci specjalizujący się w sprawach o napaść w Edinburgh

Zarzut napaści jest bardzo powszechny. Jeżeli brałeś udział w bijatyce lub przepychance, podczas której ktoś został ranny, nierzadko w konsekwencji możesz zostać oskarżony o napaść. Osoby, którym postawiono zarzut napaści, powinny niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej.

Zgodnie z prawem szkockim, napaść stanowi fizyczny atak na inną osobę, który ma na celu spowodowanie obrażeń ciała lub wzbudza u pokrzywdzonego obawę o odniesienie obrażeń ciała. W świetle szkockiego prawa napaść nie może być dokonana wyłącznie słownie ani też nieumyślnie.

Jeżeli oskarżono Cię o napaść w Alloa, Dunfermline lub Kirkcaldy, zasięgnij porady prawnej na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania, aby dowiedzieć się, jakie środki obrony Ci przysługują.

Doradztwo prawne w sprawach o zakłócanie spokoju

W Szkocji zakłócanie spokoju zalicza się do drobnych wykroczeń z tytułu naruszenia porządku publicznego. Zakres czynów, za które można usłyszeć zarzut zakłócania spokoju, jest szeroki - od stosunkowo niegroźnych, jak przeklinanie, krzyk i zakłócanie porządku publicznego, po poważniejsze, jak składanie gróźb i grożenie bronią. Kluczowym czynnikiem jest fakt, że takie zachowanie może wzbudzać obawy i niepokój wśród ogółu społeczeństwa oraz że pojawia się tutaj wymiar publiczny. Jednocześnie nie ma wymogu udowodnienia, że faktycznie wzbudzono obawy czy niepokój.

Zostałeś oskarżony o zakłócanie spokoju? Co dalej?

Jak widać, próg oskarżenia o zakłócanie spokoju może być bardzo niski, dlatego należy jak najszybciej zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej. Zakłócanie spokoju jest bardzo powszechnym zarzutem, ponieważ stanowi przydatne narzędzie utrzymania porządku publicznego.

Zakłócanie spokoju jest bardzo powszechnym zarzutem, a my mamy w tym obszarze rozległe doświadczenie. Skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Przestępstwa na tle narkotykowym

W Szkocji przepisy o przestępstwach na tle narkotykowym zawarte są głównie w Ustawie antynarkotykowej (Misuse of Drugs Act) z 1971 roku. Przestępstwa na tle narkotykowym, zwłaszcza jeżeli obejmują ich rozprowadzanie, są tematem złożonym i wymagają pomocy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

Posiadanie substancji, która jest niedozwolona na mocy Ustawy antynarkotykowej (do najpopularniejszych należą marihuana, kokaina, ecstasy, heroina i amfetamina), jest przestępstwem, jednak wymiar kary jest uzależniony od rodzaju narkotyku, posiadanej ilości i celu posiadania.

W Wielkiej Brytanii narkotyki dzieli się na trzy klasy. Klasa A obejmuje ecstasy, kokainę         i heroinę, klasa B - marihuanę (haszysz) i amfetaminę (speed), a klasa C - między innymi sterydy anaboliczne.

Duże znaczenie ma również cel posiadania narkotyków. Posiadanie na własny użytek stanowi mniej poważne przestępstwo niż na przykład posiadanie z zamiarem rozprowadzania. Jeżeli oskarżony jest zaangażowany w produkcję, wywóz lub wwóz niedozwolonej substancji, kary są również znacznie surowsze.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wstępne w celu omówienia sprawy. Nieugięcie bronimy naszych klientów w Edinburgh oraz na pozostałym terenie Szkocji.

Przestępstwa seksualne

Przestępstwa seksualne mają nietypowy charakter, ponieważ wymagają uwzględnienia wielu powiązanych z nimi kwestii. Często mamy tu do czynienia ze złożonymi zagadnieniami związanymi z postępowaniem dowodowym i zgodą lub brakiem zgody osoby pokrzywdzonej - nierzadko sprawa sprowadza się do przeciwstawienia zeznań ofiary zeznaniom oskarżonego. Już sam zarzut popełnienia przestępstwa seksualnego może mieć ogromne      i długotrwałe konsekwencje.

Są to sprawy należące do najtrudniejszych i wymagają pomocy doświadczonego adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Często o uniewinnieniu bądź skazaniu oskarżonego decyduje umiejętne zbadanie dowodów prokuratury. Zdobyte doświadczenie i umiejętności umożliwiają nam poprowadzenie obrony nawet najbardziej złożonych spraw o przestępstwa seksualne.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wstępne w celu omówienia sprawy. Nieugięcie bronimy naszych klientów w Edinburgh oraz na pozostałym terenie Szkocji.

Prawnicy specjalizujący się w przepisach o ruchu drogowym

Jeżeli oskarżono Cię o przestępstwo bądź wykroczenie w ruchu drogowym w Alloa, Kirkcaldy lub Dunfermline, zgłoś się po pomoc do kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach. Prawo o ruchu drogowym jest złożoną i wymagającą precyzji dziedziną prawa, dlatego nieodzowne jest zaangażowanie prawnika będącego ekspertem w tym obszarze. Specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu prawa o ruchu drogowym w Szkocji i pomagamy klientom, którym grozi utrata prawa jazdy.

Zespół MJS rozumie, jak ogromny wpływ na życie klienta może mieć kara za przestępstwo drogowe. Utrata prawa jazdy może w wielu przypadkach oznaczać utratę źródła dochodów. Dokładamy zatem wszelkich starań, by nasi klienci, o ile to możliwe, nie zostali pozbawieni prawa do prowadzenia pojazdów.

Oferujemy doradztwo i reprezentację w zakresie następujących wykroczeń i przestępstw (treść w języku angielskim):

Jeżeli oskarżono Cię o wykroczenie z Ustawy o ruchu drogowym z 1988 roku lub jakiekolwiek inne wykroczenie drogowe, skontaktuj się z nami już teraz.

Naruszenie zasad zwolnienia warunkowego

Warunkowe zwolnienie z aresztu stosuje się, aby zapobiec umieszczeniu w więzieniu potencjalnie niewinnej osoby, czasem na bardzo długo. Jeśli osoba zwolniona warunkowo złamie zasady zwolnienia warunkowego, grozi jej więzienie. Należy zatem zasięgnąć porady prawnej, jeżeli nie jest jasne, jakie warunki należy spełnić.

Zwolnienie warunkowe nie zostanie przyznane, jeżeli sąd uzna, że istnieją istotne powody, by go nie udzielić - takie jak uprzednia karalność - lub jeżeli sprawcy przyznano już zwolnienie warunkowe w związku z innym przestępstwem.

Możliwe jest także zwolnienie warunkowe z zobowiązaniem do przestrzegania warunków zwolnienia warunkowego (bail undertaking). Ten rodzaj zwolnienia warunkowego wymaga stawienia się w sądzie we wskazanym terminie. Obowiązują standardowe warunki określone powyżej. Niestawienie się w sądzie w wyznaczonym terminie traktowane jest jako przestępstwo. Brak stawiennictwa może grozić karą pozbawienia wolności.

Osoby, którym przyznano zwolnienie warunkowe, powinny wiedzieć, jakie warunki muszą spełnić:

Nie wolno im:

  • Dopuszczać się jakichkolwiek zachowań przestępczych
  • Ingerować w prace wymiaru sprawiedliwości - oznacza to, że nie wolno im kontaktować się ze świadkami lub innymi osobami zaangażowanymi w sprawę ani ingerować w materiał dowodowy

Mają obowiązek:

  • Przestrzegać procedur niezbędnych dla pomyślnego przebiegu sprawy, np. dotyczących przygotowania raportu przez opiekę społeczną
  • Stawiać się w sądzie na wezwanie w celu odbycia czynności procesowych - o datach będą powiadamiane z wyprzedzeniem.

Prawnicy specjalizujący się w odwołaniach od odmowy zwolnienia warunkowego

Od postanowienia o odmowie udzielenia zwolnienia warunkowego można się odwołać. Należy to zrobić niezwłocznie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wstępne w celu omówienia sprawy. Nieugięcie bronimy naszych klientów w Edinburgh oraz na pozostałym terenie Szkocji.

Contact Us

Call us today on 0131 557 9151 (24hrs) for a free, no
obligation discussion. Alternatively, request a
callback, email mcsporrans@aol.com 
or fill our our online enquiry form.

Where can you find us

Our solicitors, based in Edinburgh,
are ready to fight your corner.

McSporrans
45 Frederick Street
Edinburgh
EH2 1ES

twitter google-plus facebook google-plus

Need a Criminal Defence Lawyer?
Call us now on 0131 557 9151

McSporrans Criminal Lawyers Edinburgh Scotland